نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران-خيابان وزرا-خيابان چهارم-كوچه رفيع-پلاك2 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 ایران خودرو 0010 زهره گلشن
2 توسعه 01 تهران-خيابان وزرا-خيابان چهارم-كوچه رفيع-پلاك2 84358 مجتبی حسن پور
3 البرز 02 کرج-میدان هفت تیر -سازمان بورس اوراق بهادار - طبقه دوم 02634249706 سعیده فتاح زاده
4 اصفهان 03 اصفهان= چهارباغ بالا- سازمان بورس اوراق بهادار- طبقه سوم 0311-6672717 مریم حقانی
5 شیراز 04 شیراز- خیابان زند- خیابان فلسطین- خیابان اردیبهش- ساختمان آذر- طبقه پنجم - کارگزاری بانک ملی ایران 07132317833 محبوبه قربان پور
6 تبریز 05 تبریز- خیابان ارتش جنوبی- ساختمان پست مرکزی- سازمان بورس اوراق بهادار- طبقه دوم- کارگزاری بانک ملی ایران 04135427723 نگار طیبی زاده
7 مشهد 06 بلوار سجاد- بین چهارراه بهار و بزرگمهر- مجتمع بهاران- طبقه چهارم- واحد 13 - کارگزاری بانک ملی ایران 05137657216 زهرا افچنگی
8 کیش 07 کیش - میدان امیر کبیر-ساختمان مالی آتا طبقه دوم واحد10 07644480656 نینا فاضل زاده
9 بانک ملی شعبه مرکزی 10 سعیده اصلانی
10 خواجه عبدالله انصاری 1035
11 بانک ملی شعبه میردادماد 11 23583191 سوگل سعیدی
12 بانک ملی شعبه حافظ 12 نسرین باطنی
13 میدان استادمعین 1234 عاطفه علیزاده
14 بانک ملی شعبه استاد معین 13 66195636
15 بانک ملی شعبه تهرانپارس 14 77873143 مهدی آموزش
16 بانک ملی شعبه نادری 15 66733609 عباس کاهه
17 بانک ملی شعبه سعادت آباد 16 26766234 نفیسه شریف
18 اهواز 17 06133911241
19 مرکزی بروجن 3311
20 تهران 74