نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی در تاریخ 1387/01/19 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه تغییرات امید نامه(تغییر حد نصاب ها و هزینه حسابرس)
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار و عضویت در کانون
صورتجلسه تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی
تغییرات امبدنامه(تغییر هزینه نرم افزار و حسابرس) مورخ 1398/05/28
(2)تغييرات اميدنامه
(1)تغييرات اميدنامه
صورتجلسه مجمع
تغییرات بند امیدنامه 2/2/6
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/04/28
تغییرات امیدنامه بند8/3
تغییرات امیدنامه / بند 2/2
تغییرات امید نامه
تغييرات اميدنامه
امیدنامه