بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/23
کل خالص ارزش دارائی ها 267,676,737,461 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 31,745,344 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 31,796,489 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 32,181,631 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,432

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/02/21

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران - متولي

ضامن نقد شوندگی:

سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن

مدیران سرمایه گذاری:

حسام الدين جعفري ندوشن

حسابرس:

موسسه حسابرسي آروين ارقام پارس

نمودار‌ها