بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 465,303,177,855 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 39,779,703 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 39,808,458 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 40,226,004 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,697

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/02/21

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران - متولي

ضامن نقد شوندگی:

سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن

مدیران سرمایه گذاری:

حسام الدين جعفري ندوشن

حسابرس:

موسسه حسابرسي آروين ارقام پارس

نمودار‌ها